Automatisch Reinigende Drinkbak

Melk van koeien bestaat voor 85% uit water. Water is dan ook de belangrijkste grondstof voor melk en voor de gezondheid van de koe. De belangrijkste bron voor water zijn de drinkbakken van de koeien. Deze dienen altijd voorzien te wezen van een ruime hoeveelheid water welke makkelijk toegankelijk is voor de koeien en waarbij het water schoon is. Doordat koeien niet altijd op de zelfde plek mesten kan het voorkomen dat dit gebeurt op de plek waar ook een waterbak staat. De waterbak raakt hierdoor vervuilt en de koeien drinken het water niet meer. Een melkveehouder moet de bak hierdoor zelfstandig schoonmaken. Het duurt even voordat een melkveehouder registreert dat de waterbak vervuilt is. Koeien drinken hierdoor minder en dit zal ook terug te zien zijn in de melkproductie. Handelsonderneming Anema wil hiervoor een oplossing ontwikkelen.

Dit project ondersteund wordt door het EFRO-programma